Kategorie

Zaloguj się

Nie masz konta: Rejestracja

Dzień dobry! 

 

Bardzo cieszymy się, że odwiedzasz nasz sklep i jesteś zainteresowany naszymi produktami. 

 

Poniżej znajdziesz regulamin, z którego dowiesz się m. in. w jaki sposób złożyć zamówienie, jak będzie przebiegała jego realizacja i jak możesz się z nami kontaktować w sprawie złożonego zamówienia. 

 

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów! 

 REGULAMIN

 

[DEFINICJE]

 

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.decoris.pl, którego właścicielem jest 
  BB DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Numer KRS 0000959421
  NIP 8943182881
  REGON 52145517700000
  WROCŁAW
  UL. SAMBORSKA 4
  54-615, e-mail: info@decoris.pl 
 2. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna. 
 3. Sprzedawca – BB DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Numer KRS 0000959421
  NIP 8943182881
  REGON 52145517700000
  WROCŁAW
  UL. SAMBORSKA 4
  54-615, NIP 8862461341 lub podmiot współpracujący ze Sklepem oferujący swoje produkty za pośrednictwem Sklepu tutaj www.decoris.pl/naspartnerzy
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem www.decoris.pl. 

 

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. 
 3. Sprzedawca ma prawo do umieszczania logo Sklepu na każdym produkcie. • 3

[SKŁADANIE i REALIZACJA ZAMÓWIEŃ]

 

 1. Zamawiający może złożyć zamówienie po założeniu konta jako zarejestrowany klient albo bez zakładania konta jako gość. 
 2. Zamówienie może być złożone tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. 
 3. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem.
 4. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do podania adresu do wysyłki.
 5. Dla niektórych produktów obowiązuje minimalna ilość zamawianych produktów, która wynosi określoną w opisie produktu ilość sztuk jednego rodzaju produktu z jednakową treścią. 
 6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sprzedawcą, a przypadku produktów z pełną personalizacją także po ostatecznej mailowej akceptacji projektu produktu z pełną personalizacją.
 7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności za zakupiony towar i jest liczone od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku produktów z pełną personalizacją realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu wszystkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po otrzymaniu płatności płatności za zamówienie i jest liczona od następnego dnia roboczego po spełnieniu tych dwóch przesłanek. 
 8. Sprzedawca nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu. Wydrukowane zostanie dokładnie to co zostało wprowadzone w kreatorze zamówienia.
 9. Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu. 
 10. Sklep nie realizuje zamówień według indywidualnych wzorów Zamawiających.
 11. Termin realizacji zamówienia jest indywidualny dla każdego produktu i jest wskazywany przez Sprzedawcę. Realizacja ekspresowa jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą i następuje w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą licząc od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji. 
 12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

[projekty graficzne]

 1. Sklep wykonuje projekty graficzne na: zaproszenia ślubne, dodatkowe wkładki, menu, plany stołu w postaci plakatu. Na pozostałe produkty Sklep nie wykonuje projektów graficznych. 
 2. Projekty graficzne przesyłane są do 3-5 dni roboczych, a w przypadku zamówień w trybie expres w ciągu 1-2 roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Sprzedawcy. 
 3. Sklep wysyła projekt graficzny zaproszenia ślubnego z jedną wersją tekstu i zdjęcia w postaci pliku PDF na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Do odczytania plików jest potrzebny program Adobe Reader.  
 4. W cenie zaproszeń jest 5 poprawek do projektu graficznego zaproszeń. Każda kolejna poprawka wynosi 15 zł. Przy zakupie 3 poprawek obowiązuje promocyjna cena 30 zł.
 5. W momencie rezygnacji z zamówienia, gdy jest ono na etapie wykonanego projektu graficznego wysłanego do klienta, zostaje potrącona kwota 50 zł. 

[serwis próbkowy]

 1. Sklep wysyła jedynie zestawy próbkowe produktów dostępnych w dziale serwis próbkowy.
 2. Próbki są płatne według cennika zamieszczonego w dziale serwis próbkowy.
 3. Próbki są wysyłane wyłącznie kurierem. 

[domówienia]

 1. Późniejsze domówienie dodatkowej ilości wcześniej zamówionych produktów generuje dodatkowy koszt dodruku w wysokości 30 zł do wartości domówienia. Minimalna wartość domówienia wynosi 10 sztuk.

 

 • 5

[DOSTAWA I PŁATNOŚĆ]

 

 1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 2. Na prośbę Zamawiającego Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT i prześle ją drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
 3. Termin płatności za zamówiony towar wynosi 7 dni. 
 4. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek Sklepu.
 5. W tytule przelewu za zamówienie Zamawiający jest obowiązany podać prawidłowy numer zamówienia. Wskazanie błędnego numeru zamówienia może wydłużyć termin realizacji zamówienia. 
 6. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronie internetowej Sklepu. 
 7. Koszty wysyłki zamówienia pokrywa Zamawiający. Koszty wysyłki zamówienia są uzależnione od ilości zamówionych produktów. 
 8. W przypadku, gdy zamówienie składa się z kilku produktów zamówienie jest wysyłane jedną przesyłką. Sklep nie dzieli wysyłki produktów. 
 9. Przesyłki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej. Czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. 
 10. W przypadku niedostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.  • 11 [REKLAMACJE]

 

 

 • Sprzedawca ma obwiązek dostarczyć produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne zakupionych produktów rękojmia. 
 • Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę wskazując: 1 informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, 2 swoje roszczenie lub składając stosowne oświadczenie zgodnie z kodeksem cywilnym, 3 swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 
 • Reklamacja zakupionych produktów może być złożona za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy, pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy, a w przypadku zarejestrowanych klientów także za pośrednictwem konta w Sklepie. 

 

 1. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.  • 14 [POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ] 1. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in.: 
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 
 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, 
 3. skorzystania z pomocy powiatowego miejskiego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Zamawiający może szukać tutaj.
 2. Zamawiający może skorzystać również z platformy internetowego rozstrzygania sporów platforma ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy do pierwszego kontaktu to: info@decoris.pl.
 3. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej dotyczącej reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej, Sprzedawca przekaże Zamawiającemu na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu https://wiih.ibip.wroc.pl/public/. 
 • 8 [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ]

 

 1. Większość produktów, które można zakupić za pośrednictwem Sklepu, jest personalizowana i wykonywana na zamówienie według specyfikacji Zamawiającego. W stosunku do takich produktów Zamawiającemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru. 
 2. W przypadku pozostałych produktów innych niż produkty personalizowane i wykonywane na zamówienie według specyfikacji Zamawiającego, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 1. pisemnie na adres: ul. Wrocławska 113, 58-306 Wałbrzych. 
 2. elektronicznie na adres: info@decoris.pl
 1. Odstępując od umowy Konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, na poniżej podany adres: 

DECORIS Małgorzata Bartoszewicz, adres: ul. Wrocławska 113, 58-306 Wałbrzych.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. W przypadku odesłania zwracanego produktu Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT” oraz załączenie formularza odstąpienia od umowy celem ułatwienia identyfikacji odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 
 3. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. 
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi następujące koszty odstąpienia od umowy: 
 1. jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi także w pozostałych wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

 

 • 9

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES]

 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zgodnie z zasadami określonymi w Polityce plików cookies Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.[USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

 

 1. Sklep świadczy na rzecz Zamawiającego usługi drogą elektroniczną, tj.: 
 1. formularz zamówienia, 
 2. konto.
 1. Sklep umożliwia Zamawiającemu składanie ofert kupna produktów za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Korzystanie z formularza zamówień polega na wyborze produktów dostępnych w Sklepie poprzez dodanie ich do koszyka, a następnie określenie ich specyfikacji, wybór formy dostawy i płatności zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami oraz zatwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk potwierdzający złożenie zamówienia. Usługa formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i jest świadczona od chwili udostępnienia formularza zamówienia do chwili złożenia zamówienia lub odstąpienia od złożenia zamówienia. 
 2. Zamawiający ma możliwość założenia konta w Sklepie, na którym przechowywane są jego dane oraz historia zamówień w Sklepie. Do założenia konta konieczne jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji, w tym określenie swojego loginu i hasła do logowania. Zamawiający otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail link do potwierdzenia założenia konta w Sklepie. Z chwilą potwierdzenia przez Zamawiającego założenia konta w Sklepie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi konta. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. W każdej chwili Zamawiający ma możliwość złożenia żądania usunięcia konta i tym samym rozwiązania umowy o świadczenie usługi konta. 
 3. Podczas korzystania z usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną zabronione jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym. 
 4. Usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną są nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 5. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną Zamawiający może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@decoris.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 1 oznaczenie Zamawiającego imię oraz adres email, 2 opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania. Sklep przekaże Zamawiającemu swoje rozstrzygnięcie drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego. 

 

 • 10

[INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

 

 1. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Do podstawowych zagrożeń należą m.in. 
 1. spam – otrzymanie niezamówionej informacji handlowej w drodze elektronicznej;
 2. złośliwe oprogramowanie ang. Malware – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
 3. programy szpiegujące ang. Spyware – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych, np. haseł ang. Phishing; 
 5. niedozwolony podsłuch ang. Sniffing – wykorzystanie programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci; 
 6. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hakerskich;
 7. czynności kryptoanalizy tj. odnalezienie słabości systemu kryptograficznego i umożliwienie jego obejścia lub złamania. 
 1. Sklep podejmuje niezbędne działania mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zagrożeń wskazanych w ust. 1 powyżej, a także podnoszące bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu. 
 2. Niezależnie od działań podejmowanych przez Sklep wskazanych w ust. 2 powyżej, Zamawiający, aby znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia zagrożeń wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową firewall, a także stale je aktualizować. Ponadto Zamawiający powinien stosować różne hasła do urządzeń elektronicznych, które wykorzystuje oraz do aplikacji internetowych, z których korzysta o długości co najmniej 8 znaków, zawierających oprócz małych i dużych liter, także cyfry i inne znaki, w tym interpunkcyjne, a także okresowo zmieniać hasła. 
 • 18 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:
 1. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu,
 2. zmiana warunków lub procesu zawierania umów z Zamawiającymi; 
 3. poprawa obsługi Zamawiających, w tym przeciwdziałanie nadużyciom;
 4. zmiana danych, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych, zamieszczonych linków lub danych teleadresowych wskazanych w Regulaminie,
 5. potrzeba usunięcia z treści Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
 6. konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa.
 1. Jeżeli na podstawie Regulaminu doszło do zawarcia z Zamawiającym umowy o charakterze ciągłym np. świadczenia usługi elektronicznej utrzymania konta w Sklepie zmieniony Regulamin wiąże Zamawiającego, jeżeli został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianach. 
 2. Jeżeli na podstawie Regulaminu doszło do zawarcia z Zamawiającym umowy o charakterze innym niż ciągły np. umowa sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Zamawiających będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia oraz zawarte umowy sprzedaży. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia